[Autoportret sa Milenom Books ] Free Read online as Epub AUTHOR Mirjana Mitrović


  • Paperback
  • 165
  • Autoportret sa Milenom
  • Mirjana Mitrović
  • Serbian
  • 19 September 2018
  • 9788652102082

Mirjana Mitrović á 4 Free read

Autoportret sa Milenom Free read Í 104 „Putovanja su za mene bila jedini mogući i meni najprimereniji način života Život sam doživljavala kao san a putovanja su mi omogućavala da uzimam od svega po slobodnom izboru i da uvek mogu da odem“Objavljen premijerno pre gotovo dvadeset godina roman Autoportret sa Milenom predstavlja jedno od prijatnijih iznenađenja u srpskoj književnosti tog doba Mirjana Mitrović sada predst.

Read & Download ✓ PDF, DOC, TXT or eBook á Mirjana MitrovićAutoportret sa Milenom

Autoportret sa Milenom Free read Í 104 Avlja našoj publici novo prerađeno izdanje romana o biografiji Milene Pavlović Barili Baveći se životom najznačajnije srpske slikarke u prvoj polovini 20 veka Mirjana Mitrović u četrnaest noći i epilogu rekonstruiše njenu sudbinu sledeći nomadski životni i umetnički put prateći proces Mileninog psihološkog sazrevanja i napornu bitku za afirmaciju na svetskoj likovnoj sceniVasa.

Summary Autoportret sa Milenom

Autoportret sa Milenom Free read Í 104 PavkovićPoslednjim delom Autoportret sa Milenom dotiče diskurs ženskog pisma i sudbinu žene umetnice u muškom svetu – prva slikarka u klasi profesora Štuka u Minhenu nepodesna za nastavnicu likovnog u nizu gradića u novostvorenoj državi nakon Prvog svetskog rata objekat muške kavaljerske pažnje slobodna umetnica i singl persona do poznih godina svog malovekog životaSaša Ćiri?.