Aleksandar Tešić [ epub / PDF ] Zmaj i ždral Miloš Obilić #1 – Book, Kindle or eBook Online


Zmaj i ždral Miloš Obilić #1

READ & DOWNLOAD Zmaj i ždral Miloš Obilić #1 READ & DOWNLOAD Ý CHEM-MOSKOW.RU µ Aleksandar Tešić Aleksandar Tešić µ 1 REVIEW „ZMAJ I ŽDRAL“ je prvi od dva romana o Milošu Obiliću i rađen je po srpskoj mitologiji i predanju On je na neki način i uvod u trilogiju „Kos. Prijatno sam iznena enOd mnogih ljudi sam uo da je Gaji ev rad inspirisan Te i em a Bajka nad bajkama je ostavila bljutav uskus u ustima tako da sam se Zmaja i drala prihvatio krajnjim oprezomIako imaju sli nosti Zmaj i dral je jednistvena zverkaKi ma ovog romana su istorijske injenice Zadnje godine carstva Du ana silnog i intrige na njegovom dvoru u ijoj pozadini je borba izme u bogova i sve to napisano u stilu starih narodnih pri a i bajkiZvu i udno u teoriji ali u praksi funkcioni eManeNajve a mana ove knjige su esti info dump oviSvestan sam da autor eli itaocu da saop ti veliki broj istoriski injenica ali mislim da je to moglo bolje organski kroz dijaloge da se odradiDruga mana je potreba da se u knjigu nasumi no ubaci to vi e bogova i karakon ula iz razli itih mitologijaMislim da bi bilo bolje da je autor dublje zagazio u dva tri panteonaNa kraju nisam siguran koju ocenu da damZanimljiv koncept i solidna realizacija i pozitivno sam iznena enSa druge strane knjiga definitovno ima mana i slabih delova a i ta no sam ose ao vreme provedeno itaju i knjiga nije klizila Na alost nisam pro itao puno doma e fantastike da bih mogao da je uporedimBolja je Bajke nad bajkama ali je i itanje sastava na pole ini boce ke apa zanimljivije tivo od nje Nije dobra kao Jakovljevi eva Vrata sumraka ali ona spada me u bolje fantasy knjige koja sam itao generalnoNa kraju 35 zvezdice ali u zaokru iti na 4 uz jednu uzdr anu preporuku PHP Pocket Reference kroz dijaloge da se odradiDruga mana je potreba da se u The Face on the Milk Carton karakon ula iz razli itih mitologijaMislim da bi bilo bolje da je autor dublje zagazio u dva tri panteonaNa Winds of Enchantment kraju nisam siguran The Odds Against koju ocenu da damZanimljiv Tokyo Kill koncept i solidna realizacija i pozitivno sam iznena enSa druge strane Unbroken The Reaper Diaries #3 knjiga definitovno ima mana i slabih delova a i ta no sam ose ao vreme provedeno itaju i Bhishma an Enigma knjiga nije The Art of Loving klizila Na alost nisam pro itao puno doma e fantastike da bih mogao da je uporedimBolja je Bajke nad bajkama ali je i itanje sastava na pole ini boce Jack Kerouac ke apa zanimljivije tivo od nje Nije dobra Reputation knjige Alfablot koja sam itao generalnoNa Wild Gypsy Rose (Royals of Cardenas Book 4) kraju 35 zvezdice ali u zaokru iti na 4 uz jednu uzdr anu preporuku

READ & DOWNLOAD Ý CHEM-MOSKOW.RU µ Aleksandar Tešić

READ & DOWNLOAD Zmaj i ždral Miloš Obilić #1 READ & DOWNLOAD Ý CHEM-MOSKOW.RU µ Aleksandar Tešić Aleksandar Tešić µ 1 REVIEW čuvarima Koplja svetog Georgija i bici na Crnom kamenu 1187 godine ali to je samo uvod u glavnu radnju koja počinje mitskim rođenjem Miloša Obilića. Al Mohad i almogaveri kakva sila Reiki A Comprehensive Guide kamenu 1187 godine ali to je samo uvod u glavnu radnju জামশেদ মুস্তফির হাড় koja počinje mitskim rođenjem Miloša Obilića. Al Mohad i almogaveri Memoirs of Madame de La Tour du Pin kakva sila

Aleksandar Tešić µ 1 REVIEW

READ & DOWNLOAD Zmaj i ždral Miloš Obilić #1 READ & DOWNLOAD Ý CHEM-MOSKOW.RU µ Aleksandar Tešić Aleksandar Tešić µ 1 REVIEW Ingas“ jer u njemu srećemo neke likove koji se kasnije u trilogiji pojavljuju ali se može posmatrati i kao zaseban roman Knjiga počinje legendom o. 4 It s a shame this isn t translated to other languages Non Serbo Croatian readers don t know what they are missingObi no ne itam dela napisana od strane srpskih pisaca ali eto ove godine sam re ila da to promenim i moram da ka em da sam prijatno iznena ena Na po etku mi je bilo te ko da se unesem u pri u prvo poglavlje specifi no stilvreme koje je kori eno nije mi odgovaralo me utim nakon prvog poglavlja to se promenilo stvari su po ele laganije da tekuTe i praktikuje tell don t show to nije najidealnije Pri a je lagana iako bih kroz neke delove brzo proletela dok bi se drugi malo vukli ali sve u svemu nije previ e te ko za itanje Dijalozi nisu najsjajniji dok se nisam navikla na njih inilo mi se kao da itam scenario neke panske serije Trn u oku su mi bili delovi kada se u dijalogu pojavljuje he he he znam kako smeh treba da zvu i hvala lepo S obzirom da je moje poznavanje istorije malo maltene ne postoje e to mi je za nijansu smanjilo u itak volela bih da sam mogla da prepoznam ta je istorijski ta no a ta je pisac prilagodio svojoj ma ti Osim toga veoma sam u ivala itaju i ovo vi e no to sam mislila da u najomiljeniji delovi su mi definitivno bili obredi i verovanja kao i miks na e mitologije i mitologije drugih naroda

  • Paperback
  • 554
  • Zmaj i ždral Miloš Obilić #1
  • Aleksandar Tešić
  • Serbian
  • 09 January 2017
  • null