[Read Život čoveka na Balkanu] PDF AUTHOR Stanislav Krakov – PDF, Kindle & DOC


  • 421
  • Život čoveka na Balkanu
  • Stanislav Krakov
  • Serbian
  • 18 May 2017
  • 9788672680430

Free download Život čoveka na Balkanu

Stanislav Krakov Ô 4 Summary review ä PDF, DOC, TXT or eBook Ô Stanislav Krakov Život čoveka na Balkanu Summary Ø 104 Ljudi empiričnog i nesentimentalnog Zapada upoznaju težnje i potrebe polete i stradanja bar moga srpskoga naroda a one su iste za sve narode sa Balkana naroda koji je samo u toku nepune polovine stoleća koju sam ja proživeo izgubio trećinu svoga stanovništva bacajući se nepoštedno u krv i propast da bi dostigao one snove kakvi su ljudska sloboda nacionalna nezavisnost državna ravnopravnost i kolektivna čast onda ću smatrati da sam ispunio najvažniju svoju životnu misiju i da mi je tri puta bio dat rok baš da bih taj posao obavio“– Stanislav Krako.

review ä PDF, DOC, TXT or eBook Ô Stanislav KrakovŽivot čoveka na Balkanu

Stanislav Krakov Ô 4 Summary review ä PDF, DOC, TXT or eBook Ô Stanislav Krakov Život čoveka na Balkanu Summary Ø 104 „Kažu da u poslednjim trenucima života samrtnik vidi projektovanu u svesti celu svoju poršlost Tri puta sam već ušao u te poslednje sekunde a jednom bio i zakoračio sa obe noge preko te tajanstvene granice između života i smrti ali nikakvu projekciju dotle doživelih događaja nisam imaoTaj život život jednog čoveka sa Balkana odigravan u jednom čudnom vrtlogu nacionalnih verskih ideoloških političkih i društvenih sukoba strasti međusobnog uništavanja nemilorodnih sudbina jezivih tragedija često usred jedne herojske simfonije podviga i stradanja.

Stanislav Krakov Ô 4 Summary

Stanislav Krakov Ô 4 Summary review ä PDF, DOC, TXT or eBook Ô Stanislav Krakov Život čoveka na Balkanu Summary Ø 104 želim ovde da evociramČetiri velika rata kroz koje sam imao prilike da provučem svoj život iako tu dosta oštećen nekoliko revolucija državnih udara atentata građanskih ratova dali su tome mom životu jedan dramatičan dekor i još jedno opšte obeležje Jer to što ja hoću da evociram to nije samo moj život to je uglavnom život miliona ljudi sa jednog istog geografskog područja i iz jedne iste istorijske epohe često nerazumljive i neverovatne za one koji su bili izvan toga prostora i izvan toga vremenaAko ova moja daleka i bliska sećanja doprinesu da.